Cases

CBCL-online

Til forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense har vi udviklet CBCL-online, der bruges af psykologer og behandlere til at diagnosticere børn og unge i henhold til Children Behaviour Checklist-spørgeskemaerne. Systemet indeholder moduler til spørgeskemaer, patienthåndtering, scoring, dataudtræk, rapportering, generering af breve til forældre og lærere, m.m.

CBCL-online bruges af ca. 40 institutioner og praktikker i hele landet, fra psykiatriske afdelinger ved sygehuse, PPR, døgninstitutioner og psykologer. Fordi IT har stået for al udvikling, design, drift og support.

ROM

Vi har deltaget i udviklingen af instrumenter til ROM (Routine Outcome Monitoring) i Holland, der er lavet for Fier Fryslan i Leeuwarden i Holland. Dette system bruges af behandlere og skal efter planen bruges som led i en landsdækkende dataindsamling af periodiske målinger. I dette system er der implementeret omkring 40 spørgeskemaer, inkl. scoring og normtabeller. Her har vi lavet både et Windows-program til behandlere og klienter og et website, hvor klienter kan besvare spørgeskemaer hjemmefra. Dette system udveksler klientdata med klient-registrerings-systemet OctoQ, der bruges i behandlingssektoren.

Tactus.nl

Vi har bidraget med konsulentydelser i udviklingen af tactus.nl, der er en platform for internetbehandling af afhængighed af fx alkohol, stoffer, ludomani m.m.