Softwarefirma med speciale i simple og brugervenlige løsninger

Fordi IT er et software-firma med speciale i webapplikationer til især det psykiatriske og psykologiske område. Vi har erfaring med software rettet både mod behandlere, patienter og til forskningsbrug.

Med deltagelse i flere projekter inden for denne branche har vi oparbejdet væsentligt kendskab til arbejdsgange og funktionalitetskrav. Vi er derfor gode til at tænke med kunden om hvad der skal laves, og kan læse mellem linjerne hvad kunden vil have.

Agil udvikling

Hos Fordi IT arbejder vi efter agile principper. Ikke kun fordi man kan, men fordi det giver bedre resultater og tilfredshed hos kunden. Det gør os i stand til at hurtigt at bygge et brugbart system, hvor der hele tiden bliver tilføjet mere funktionalitet. Fordelen for vores kunder er at de hurtigt får de mest ønskede funktioner, og kan hele tiden bestemme hvilke funktioner der skal udvikles efterfølgende. En hurtig udviklingscyklus giver kunden mulighed for hurtigt at give feedback, hvilket resulterer i et system, der løbende kan bruges og styres i den retning kunden ønsker.

Helt konkret betyder det at vi arbejder i korte iterationer, hvor der løbende bliver tilføjet nye funktioner. Kunden kan tage nye funktioner i brug og angive hvad der skal ændres og efterfølgende skal laves.

Test code syntax highlighting

 1# call-seq:
 2#  render_page  => string
 3#
 4# Apply the desired filters to the page. The filters to apply are
 5# determined from the page's meta-data.
 6#
 7def render_page
 8 ary = []
 9 str = ::Webby::File.read(@page.path)
10
11 @page.filter.to_a.each do |filter|
12  str = self.send(filter + '_filter', str)
13 end
14
15 str
16end
17
18class Test
19    def HelloWorld
20        puts "Hello world"
21    end
22end
1public class Test
2{
3    public Test() {
4        Debug.WriteLine("hello world!")
5    }
6}